Araç Periyodik Bakım Hazırlık

  • Ek1 ve LPGli araçlarınıza sızdırmazlık raporu
  • Kasko Sigorta takip işlemleri
  • Egzos emisyon ölçümü
  • Vizeye hazırlık ve takip işlemleri yapılır
  • Yapılan tüm işlemler 2 yıl garantilidir
egzoz_1

Resmi Egzos Emisyon

8 Temmuz 2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılarak yerine 4 Nisan 2009 tarih ve 27190 sayılı “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile değiştirilen ve ilave edilen hususlar;Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi düzenlenmesine dair yetki ve sorumluluğun, taşra teşkilatına devredilebilmesine olanak sağlayacak hükümler getirilmiştir. • İl Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde kolaylık sağlanması amacıyla Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatı bedelli hale getirilmiştir.Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgelerinin nasıl düzenleneceği, değişikliklerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı, kayıp, çalınma vb. hallerde ne yapılacağına dair prosedürlere açıklık getirilmiştir.Taşıt işleteninin Yönetmeliğe aykırı davranması halinde uygulanacak idari cezalar Çevre Kanunu ile uyumlu hale getirilmiştir.Yönetmelik kapsamında yer alan araç tiplerinden en az biri için TS 12047 standardını sağlayan yetkili servislere Yetki Belgesi verilmesi sınırı konulmuştur.Ölçüm istasyonu işleteninin yükümlülükleri netleştirilmiştir.Egzoz gazı emisyon ölçümü için her istasyonda en az bir ölçüm personeli çalıştırmak zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılan personelin en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik ve kimya bölümleri mezunu ya da bu konuda eğitim sertifikasına sahip olması ve bu konuda en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.Yetki belgesi almaya haiz şartları sağlayan ölçüm istasyonlarının şehir merkezinde bulunmaması halinde, il çevre ve orman müdürlüklerince verilecek hizmetin şartları belirlenmiştir.Özelleştirilen araç muayene istasyonlarının egzoz emisyon ölçümü yapmak istemeleri durumunda, uygulanacak hususlar düzenlenmiştir
asd

Vize Hazırlık

Vatandaş aracını bir günlüğüne trafik muamelecisine bırakıyor, karşılığında 80-100 lira daha fazladan para vererek işlerini hallettirebiliyordu. Şimdi aracı kişilere vekaletname verilmeden muayene yaptırılmayacak. Vekaletname ücreti de 50 lira civarı.Aslınca muameleciye, aracı kişilere vs. hiç de gerek yok. Sanıldığı gibi muayene bir gün sürmüyor. Eğer öncesinde gerekli hazırlıkları yaparsanız bir saat içinde muayene iş ve işlemlerini yaptırabilirsiniz. 1. TUVTÜRK 14 maddelik bir muayene ön hazırlık listesi hazırlamış. Ön muayeneyi kendiniz yapıyorsunuz. Şu belgeyi indirerek hazırlıklarınızı kontrol ediniz. Gerekli olan belge ve aletler o belgede yazmaktadır.2. Tuvtürk sayfalarından size en yakın istasyonu öğreniniz.3. Randevu alınız.Randevu saatinde istasyonda hazır bulunursanız işlemleriniz yarım saat içinde bitecektir.Eğer ilçede ikamet ediyor iseniz gezici istasyonların ilçenize geliş tarihini öğrenebilirsiniz.
arac-sigorta-hesaplama

Araç Sigorta

Sıfır araçlarda tescil çıkmamış olduğundan dolayı, EGM sorgusu yapılamayacaktır.10-15 gün sonra SBM tarafından “Şasi No + Motor No + Model Yılı” ile EGM’ den sorgu yapılacaktır. Dolayısı ile Şasi No, Motor No ve Model Yılı bilgilerinin özenle girilmesi sorgunun doğru yapılabilmesi için çok önemlidir.Sorgular sonucu dönen hatalar sigorta şirketlerine bildirilecektir. Doğrular için ise sigorta şirketleri bilgilendirilecektir. İşleyiş ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.